Dla pracowników instytucji

Jeśli pracujesz w obszarze wspierania osób starszych i zagadnienie ich samotności nie jest Ci obce to wiesz, z czym borykają się podopieczni Twojej organizacji.

W ramach wsparcia działań na rzecz osób zależnych, a zwłaszcza samotnych seniorów zapraszamy Cię do korzystania z naszego rozwiązania, które za główny cel stawia sobie niesienie pomocy i niwelowanie zjawiska osamotnienia osób starszych. Dzięki materiałom zawartym na naszej stronie sprawnie przeprowadzisz rekrutację i dokonasz możliwie najlepszego dopasowania osoby starszej i studenta.

Dołącz do projektu!

seniorstudentpracownik instytucji