O projekcie

Projekt Mniej samotności realizowany jest w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra (temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasz pomysł jest realizowany jako jeden z 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski.

Grupą docelową Projektu są odbiorcy (seniorzy i studenci) i użytkownicy (przedstawiciele instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania seniorów).

Innowacja powstała w odpowiedzi na potrzebę zniwelowania zjawiska osamotnienia osób starszych. Z badań wynika, że samotne osoby starsze potrzebują wsparcia emocjonalnego, poczucia bliskości, towarzystwa, rozmowy i obecności drugiego człowieka. Wymienione potrzeby w sposób komplementarny zdaje się uzupełniać grupa studentów, którzy rozpoczynając (lub kontynuując naukę) studia w nowym mieście poszukują miejsca zamieszkania.

Zakładamy, że wspólne zamieszkanie seniora ze studentem spowoduje, iż samotność zostanie złagodzona i w jakimś stopniu rozwiązana. Obecność drugiej osoby w przestrzeni mieszkaniowej seniora nie zakłada biznesowego kontekstu, a właśnie wymiar wzajemnej wymiany i wsparcia głównie emocjonalnego.