Samotność wśród seniorów

Większość seniorów jest samotna z wyboru… otoczenia. Odrzucenie seniora przez krąg najbliższych prowadzi do jego wyobcowania. Zjawisko samotności osób starszych stale rośnie z racji faktu, że generalnie rośnie liczba osób starszych w populacji kraju (starzenie się̨ społeczeństwa). Zmianie ulega struktura rodzin, przez co wielu seniorów żyje sama we własnych czterech ścianach. Kobiety żyją statystycznie dłużej od mężczyzn i mają partnerów o kilka lat starszych od siebie często samotność dotyka je właśnie po śmierci partnera życiowego (dane GUS dowodzą, że w wieku 65-69 lat już ponad 58 % kobiet to wdowy, samotnych mężczyzn jest w tej grupie 25%).

Statystyki wskazują również na fakt, że wdowy znacznie rzadziej wchodzą w ponowne związku aniżeli wdowcy. Aczkolwiek zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn zdarza się nagminnie sytuacja, że osoba w podeszłym wieku zostaje sama odgrodzona murem, który samodzielnie zbudowała. Problem ten jest rezultatem atomizacji społeczeństwa.

Wielopokoleniowe domy należą do rzadkości. Natomiast bycie samotnym nie leży w naturze człowieka i do optymalnego funkcjonowania człowiek potrzebuje poczucia więzi i relacji z innymi. Badania pokazują, że osoby samotne gorzej śpią, co odbija się negatywnie na procesach regeneracji mózgu i całego organizmu, mają podwyższone ciśnienie krwi, cierpią z powodu wyższego poziomu stresu i rozmaitych lęków. Według badań prof. Sholmo Noy (współzałożyciel Angel Care we Wrocławiu) osoby samotne są aż o 80 % bardziej narażone na wystąpienie depresji. Wraz z pogłębianiem się izolacji i osamotnienia osłabieniu ulegają procesy poznawcze (pamięć, myślenie, orientacja, liczenie, rozumienie oraz zdolność uczenia się). Wystąpić mogą objawy przypominające otępienie, w tym zaburzenia nastroju i zachowania.

Psycholog Jahn Cacioppo, uznany ekspert od zjawisk związanych z samotnością pracujący na Uniwersytecie w Chicago podkreśla, że samotność jest nie tyle niebezpieczna, co po prostu śmiertelna. Wraz z upływem czasu skala osamotnienia osób starszych rośnie wręcz dramatycznie. Dane GUS wskazują, iż wśród osób w wieku co najmniej 80 lat odsetek osób samotnych wynosi już nawet 80% wśród kobiet i 38% wśród mężczyzn.

Z badań wynika, że osoby te potrzebują silnie wsparcia emocjonalnego, poczucia bliskości, towarzystwa, rozmowy i obecności drugiego człowieka. W świetle powyższych danych niezwykle istotnym wydaje się być fakt, iż zjawisko samotności osób starszych należy łagodzić i rozwiązywać w każdy możliwy sposób.